Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai


Kadarkút Város Önkormányzata


Az Önkormányzat Képviselő- testülete:

Kadarkút Város Önkormányzatának Képviselő-testületi tagjai:

Polgármester: Karsai József

A polgármester a Képviselő-testület elnöke, felelős az önkormányzat egészének működéséért. Feladatait részletesen a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. §–a írja le.

Alpolgármester: Benke József

Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatát, hivatali munkarendjét a polgármester határozza meg. A polgármester távollétében írásbeli felhatalmazása alapján, illetve akadályoztatása esetén, az alpolgármestert a polgármester jogosultságai illetik meg.

Képviselők:

A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli választóinak érdekeit. Részt vehet a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében.

 • Benke József
 • Erdős Sándor János
 • Horeczki László
 • Lóki József Tibor
 • Pintér Gergő
 • Rózsa János


Bizottságok:

A bizottság - feladatkörében - előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. A képviselő-testület határozza meg azokat az előterjesztéseket, amelyeket bizottság nyújt be, továbbá amely előterjesztések a bizottság állásfoglalásával nyújthatók be a képviselő-testületnek. A képviselő-testület határozza meg bizottsági szervezetét, és választja meg bizottságait. A képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen kötelező jelleggel pénzügyi bizottságot választ.Az Önkormányzati Hivatal jogállása

A Képviselő-testület egységes Hivatalt hoz létre az önkormányzat működésével, az önkormányzati igazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos, valamint a jogszabályokban meghatározott államigazgatási feladatok ellátására.

A képviselő-testület hivatala (a továbbiakban: Hivatal) megnevezése:

Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal

A Hivatal jogállása: A Hivatal a képviselő-testület szerve, önálló jogi személy. A Hivatal saját költségvetési szervként működik a saját költségvetési előirányzatai körében.

A Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti.
A jegyzőt távolléte esetén aljegyző helyettesíti.

A Hivatal szervezeti felépítése:

 • Pénzügyi Osztály:
  • költségvetési ügyintézők
  • adóügyi ügyintézők
  • beruházási, vagyongazdálkodási ügyintéző


 • Igazgatási Osztály:
  • hatósági ügyintézők
  • anyakönyvi ügyintézők
  • építési ügyintézők
  • iktató ügyintézők


 • Titkársági, szervezési Osztály:
  • munkaügyi, személyzeti, népesség-nyilvántartási ügyintéző
  • testületi ügyintéző


A szervezeti egységek mellérendeltségi viszonyban vannak egymással, élükön az osztályvezető áll. A Kadarkúti Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit - az aljegyző kivételével - nyilvános pályázat útján a jegyző nevezi ki a polgármester egyetértésével. Az aljegyző kinevezése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.


Térkép