Gazdálkodási adatok

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

Oktatási központ bútorbeszerzése

Szerződés megnevezése, típusa: vállalkozási szerződés

Szerződés tárgya: Az oktatási központ működéséhez szükséges összesen 750 db bútor helyszínre szállítása, összeszerelése, azon belül 61 db egyedi bútor gyártása helyszínre szállítása és összeszerelése

Szerződést kötő felek neve:

Megrendelő: Kadarkút Város Önkormányzata
Vállalkozó: ALEX Fémbútor Kft.

Szerződés értéke: nettó 9 160 930 Ft

Szerződés kelte: 2010. 03. 16.

Szerződés időtartama: 5 hónapGondozási Központ építése

Szerződés megnevezése, típusa: vállalkozási szerződés

Szerződés tárgya: "Gondozási Központ építése Kadarkúton""

Szerződést kötő felek neve:

Megrendelő: Kadarkút Város Önkormányzata
Vállalkozó: Mega Logistic Zrt.

Szerződés értéke: nettó 73 400 000 Ft

Szerződés kelte: 2010. 03. 08.

Szerződés időtartama: 13 hónapJálics Ernő Általános, Művészeti és Szakképző Iskola, Diákotthon, Szakszolgálati és Szakmai Szolgáltató Intézmény, Nevelési Tanácsadó - élelmezési alapanyagainak beszerzése 23 hónapra

Szerződés megnevezése, típusa: szállítási szerződés

Szerződés tárgya: A szerződés 1. sz mellékletében meghatározott termékeknek az ott megjelölt mennyiségben történő szállítása, Megrendelő kijelölt intézményeibe: V. részajánlati kör - Füszért áru

Szerződést kötő felek neve:

Megrendelő: Kadarkút Város Önkormányzata
Vállalkozó: Mecsek Füszért Zrt.

Szerződés értéke: nettó 23 136 143 Ft

Szerződés kelte: 2010. 02. 22.

Szerződés időtartama: 22 hónapSzerződés megnevezése, típusa: szállítási szerződés

Szerződés tárgya: A szerződés 1. sz mellékletében meghatározott termékeknek az ott megjelölt mennyiségben történő szállítása, Megrendelő kijelölt intézményeibe: I. részajánlati kör - Hús, hentesáru

Szerződést kötő felek neve:

Megrendelő: Kadarkút Város Önkormányzata
Vállalkozó: Privát Húsfeldolgozó Kft.

Szerződés értéke: nettó 36 233 450 Ft

Szerződés kelte: 2010. 02. 22.

Szerződés időtartama: 22 hónapSzerződés megnevezése, típusa: szállítási szerződés

Szerződés tárgya: A szerződés 1. sz mellékletében meghatározott termékeknek az ott megjelölt mennyiségben történő szállítása, Megrendelő kijelölt intézményeibe: II. részajánlati kör - Tej, tejtermék

Szerződést kötő felek neve:

Megrendelő: Kadarkút Város Önkormányzata
Vállalkozó: Egyed és Társa Kft.

Szerződés értéke: nettó 8 515 112 Ft

Szerződés kelte: 2010. 02. 22.

Szerződés időtartama: 22 hónapSzerződés megnevezése, típusa: szállítási szerződés

Szerződés tárgya: A szerződés 1. sz mellékletében meghatározott termékeknek az ott megjelölt mennyiségben történő szállítása, Megrendelő kijelölt intézményeibe: VI. részajánlati kör - Zöldség, gyümölcs, tojás

Szerződést kötő felek neve:

Megrendelő: Kadarkút Város Önkormányzata
Vállalkozó: EURO-FRUCHT Kft.

Szerződés értéke: nettó 8 956 242 Ft

Szerződés kelte: 2010. 02. 22.

Szerződés időtartama: 22 hónapRavatalozó építése Kadarkúton - kivtelezői szerződés

Szerződés megnevezése, típusa: vállalkozási szerződés

Szerződés tárgya: Ravatalozó építése Kadarkúton

Szerződést kötő felek neve:

Megrendelő: Kadarkút Város Önkormányzata
Vállalkozó: Profit Építőipari és Kereskedelmi Kft.

Szerződés értéke: nettó 15 124 555 Ft

Szerződés kelte: 2009. 02. 22.

Szerződés időtartama: 7 hónapMikei tagóvoda tetőfelújítása - kivtelezői szerződés

Szerződés megnevezése, típusa: vállalkozási szerződés

Szerződés tárgya: Mikei tagóvoda tetőfelújítása

Szerződést kötő felek neve:

Megrendelő: Kadarkút Város Önkormányzata
Vállalkozó: Korontos Építőipari és Kereskedelmi Kft.

Szerződés értéke: nettó 8 529 182 Ft

Szerződés kelte: 2009. 02. 22.

Szerződés időtartama: 2 hónapKadarkút városközpont harmonikus arculatának kialakítása - kivtelezői szerződés

Szerződés megnevezése, típusa: vállalkozói szerződés

Szerződés tárgya: Kadarkút városközpont arculatának kialakítása vállalkozási szerződés keretében

Szerződést kötő felek neve:

Megrendelő: Kadarkút Város Önkormányzata
Vállalkozó: Szabau Invest Építőipari és Ingatlanforgalmi Kft.

Szerződés értéke: nettó 49 426 717 Ft

Szerződés kelte: 2009. 06. 18.

Szerződés időtartama: 4 hónap"Integrált mikrotérségi oktatási központ fejlesztése a Kadarkúti kistérségben" - műszaki ellenőri feladatok ellátása

Szerződés megnevezése, típusa: megbízási szerződés

Szerződés tárgya: "Integrált mikrotérségi oktatási központ fejlesztése a Kadarkúti kistérségben" című, DDOP-3.1.2/2F-2008-0013 azonosító számú projekt megvalósítása során az építés mérnöki - műszaki ellenőri tevékenység ellátása

Szerződést kötő felek neve:

Megbízó: Kadarkút Város Önkormányzata
Megbízott: Baka János

Szerződés értéke: bruttó 3 850 000 Ft

Szerződés kelte: 2009. 06. 14.

Szerződés időtartama: 15 hónap"Integrált mikrotérségi oktatási központ fejlesztése a Kadarkúti kistérségben" - projektmenedzsment feladatok ellátása

Szerződés megnevezése, típusa: Vállalkozói szerződés

Szerződés tárgya: "Integrált mikrotérségi oktatási központ fejlesztése a Kadarkúti kistérségben" című, DDOP-3.1.2/2F-2008-0013 azonosító számú projekt megvalósítása során a projektmemnedzsment feladatok ellátása

Szerződést kötő felek neve:

Megbízó: Kadarkút Város Önkormányzata
Vállalkozó: "SOMINOV" Somogy Innovációs Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

Szerződés értéke: bruttó 13 992 000 Ft

Szerződés kelte: 2009. 06. 14.

Szerződés időtartama: 17 hónap"Integrált mikrotérségi oktatási központ fejlesztése a Kadarkúti kistérségben" - kivitelezői szerződés

Szerződés megnevezése, típusa: Vállalkozási-építési szerződés

Szerződés tárgya: "Integrált mikrotérségi oktatási központ fejlesztése a Kadarkúti kistérségben" tárgyú nyílt közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési eljárás tárgyát képező Iskola, Kollégium és Óvoda rekonstrukciójának, bővítésének, akadálymentesítésének, a sportpályák, közösségi terek felújításának, akadálymentesítésének és a központhoz tartozó parkolók létesítésének építés-kivitelezési és kapcsolódó tervezési és egyéb munkáinak elvégzése

Szerződést kötő felek neve:

Megbízó: Kadarkút Város Önkormányzata
Vállalkozó: Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt.

Szerződés értéke: nettó 521 379 382 Ft

Szerződés kelte: 2009. 06. 08.

Szerződés időtartama: 15 hónap
Szennyvíz tervezési feladat

Szerződés megnevezése, típusa: tervezési szerződés

Szerződés tárgya: „Kadarkút város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” című KIOP-1.2.0/1F-2008-0177 azonosító számú projekt keretében a vízjogi létesítési engedélyhez szükséges engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítése, adatszolgálatás az RMT elkészítéséhez, valamint a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás dokumentációjának elkészítése tervezői szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban kiadott ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, a közbeszerzési eljárás soránérkezett kérdésekre adott válaszokban, a tárgyalás során, valamint a Tervező ajánlata alalpján meghatározott engedélyezési tervek és a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges tendertervek elkészítése, az építési engedély megszerzése.

Szerződést kötő felek neve:

Megrendelő: Kadarkút Város Önkormányzata
Tervező: UTB Envirotec Környezetvédelmi Egyszemélyes Kft.

Szerződés értéke: nettó 22 400 000 Ft

Szerződés kelte: 2009. 03. 16.

Szerződés időtartama: 6 hónap
Közszolgáltatási szerződés Települési szilárd hulladék gyűjtésére szállítására és ártalmatlanítására Kadarkút területén

Szerződés megnevezése, típusa: közszolgáltatási szerződés

Szerződés tárgya: Kadarkút Város teljes közigazgatási területén a háztartásokban és gazdálkodó szervezeteknél, intézményeknél keletkező kommunális, illetve kommunális jellegű hulladék folyamatos, szervezett gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása

Szerződést kötő felek neve:

Megrendelő: Kadarkút Város Önkormányzata
Szolgáltató: Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.

Szerződés értéke: nettó 25 290 125 Ft

Szerződés kelte: 2009. 02. 04.

Szerződés időtartama: 5 év
Víz – koncessziós szerződés

Szerződés megnevezése, típusa: koncessziós szerződés

Szerződés tárgya: Kadarkút város közigazgatási területén kiépített, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő közcélú ivóvízellátó rendszer teljes körű folyamatos és szakszerű üzemeltetése. Az üzemeltetés kiterjed Kadarkút, Vótapuszta, Hódos-puszta, Göndöc-dülő településrészek víziközműveinek üzemeltetésére.

Szerződést kötő felek neve:

Megrendelő: Kadarkút Város Önkormányzata
Üzemeltető: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.

Vízdíj mértéke 2009. évben:

    rendelkezésre állási díj: 320 Ft/hó
    lakossági díj: 138 Ft/m3
    közületi díj: 323 Ft/m3
Szerződés kelte: : 2009. 01. 27.

Szerződés időtartama: 5 év
Szennyvíz projekt RMT készítése

Szerződés megnevezése, típusa: vállalkozói szerződés

Szerződés tárgya: „Kadarkút város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” című KEOP-1.2.0/1F-2008-0177 azonosító számú projekt keretében részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése

Szerződést kötő felek neve:

Megrendelő: Kadarkút Város Önkormányzata
Szolgáltató: Logframe Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság

Szerződés értéke: nettó 6 625 000 Ft

Szerződés kelte: 2009. 01. 09.

Szerződés időtartama: 5 hónap
Iskola tervezői szerződés

Szerződés megnevezése, típusa: tervezési szerződés

Szerződés tárgya: Jálics Ernő Általános Művészeti és Szakképző Iskola, Diákotthon, Szakszolgálati és Szakmai Szolgáltató Intézmény központi épületkomplexumának, a hozzá tartozó udvar, parkolók és sportpályák, valamint a Napköziotthonos Óvoda rendelkezésre álló rekonstrukciós és bővítési engedélyezési terveinek a vonatkozó szabványok, jogszabályváltozásokból adódó, illetve hatósági előírásoknak megfelelő felülvizsgálata, tervmódosítása, komplett tendertervek és kiviteli tervdokumentáció elkészítése

Szerződést kötő felek neve:

Megrendelő: Kadarkút Város Önkormányzata
Tervező: Pannon Mérnöki és Fővállalkozó Kft

Szerződés értéke: nettó 17 500 000 Ft

Szerződés kelte: 2008. 12. 15.

Szerződés időtartama: 2,5 hónap
Járdaépítés - kivitelezői szerződés

Szerződés megnevezése, típusa: vállalkozási szerződés

Szerződés tárgya: Kadarkút, Körmendi és Petőfi utcák járdafelújítása építési munkáinak kivitelezése

Szerződést kötő felek neve:

Megrendelő: Kadarkút Város Önkormányzata
Kivitelező: RAJ Bt.

Szerződés értéke: nettó 9 886 510 Ft

Szerződés kelte: 2008. 09. 26.

Szerződés időtartama: 3 hónap

Térkép