Gazdálkodási adatok

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjait megillető juttatások kimutatása az az alábbi linkről tölthető le:
Térkép