Civil szervezetek

Kadarkút Városi Sportkör

A Kadarkút Nagyközségi Sportegyesület, 1 labdarúgó szakosztállyal működik már több évtizede, tevékenysége meglehetősen sokrétű. Az egyesültet keretein belül több csapat is működik, melyek rendszeresen komoly helyezéseket érnek el.
A Kadarkút Nagyközségi Sportegyesület évente két országos sportrendezvény lebonyolításában is részt vesz, melynek helyszíne a kadarkúti sportpálya. Minden éven tavasszal kerül megrendezésre az Áprilisi gyerekfoci bajnokság, ahol 176 (kb. 2000 fő) iskolai csapat vesz részt. Minden év szeptemberében 50-60 csapattal rendezik a Női focibajnokságot. A feltételeket az Egyesület biztosítja.

Kadarkútért Egyesület

2004. november 11-én alakult 14 fővel. Felismerve az alulról jövő helyi kezdeményezések fontosságát, felmerült az igény olyan szervezetek létrehozására, melyek megfelelően képviselik a civil szféra érdekeit, aktívan részt tudnak venni a közösségi életben, valamint hatékony eszközként szolgálnak a helyi közösség céljainak elérésére.
Az egyesület céljai:

 • Kadarkút település fejlesztése, szépítése
 • Kadarkút és környéke természeti értékeinek védelme
 • hátrányos helyzetű lakosok segítése és támogatása
 • települési rendezvények szervezése
Az Egyesületnek az id. Kapoli Antal Művelődési Ház és Könyvtár (Petőfi u.1.) adott otthont. Megalakulása óta aktívan működik, minden eszközt igyekszik megragadni lakóhelyük fejlesztésének elősegítéséhez. Tevékenyen együttműködik a területen működő egyéb civil szervezetekkel a község fejlesztésében, munkánjukkal véleményezi és segítik az önkormányzat községfejlesztési munkáját. Szorgalmazza a település életének szereplői közötti aktív együttműködést.
Az egyesület jelmondata: „Tegyük szebbé-jobbá lakóhelyünket !”

Kadarkúti Kulturális és Szabadidő Egyesület

A Kadarkúti Kulturális és Szabadidő Egyesület 2004-ben alakult, főként óvónőkből, a művelődési ház dolgozóiból és a városért tenni akaró közösségi emberekből.
Az egyesület fő céljaként tűzte ki a település értékeinek megőrzését, történelmi és néprajzi hagyományainak ápolását, Kadarkút kulturális és természetbeni örökségének megóvását. Fontos feladatnak tekinti a település kulturális életének színesebbé tételét, a közösségfejlesztést, különösen a két érzékeny korosztályra, az ifjúságra és az idős lakosság sport- és szabadidős programjainak gazdagítására, preventív programok megvalósítására. Az egyesület közösségének első látható munkája a településen az volt, hogy tagjai a hagyományok ápolása céljából egy Betlehemet, készítettek és helyeztek ki a főtérre.
A kulturális hagyományokat ápolva a Népdalkör, a Nyugdíjas Népdalkör és a néptánccsoport részére minden évben találkozókat szerveznek. Az egyesület támogatja a kadarkúti szkander klub tevékenységét. Tagjai részt vettek a Kadarkúton megtartott Országos Szkander Bajnokság megszervezésében.
Az Egyesület tagsága kiemelkedően fontos szerepet tulajdonít a településen élő hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének javítására, ezért több ízben is támogatta anyagilag a helyi civil szervezetek összefogásával megszervezett balatoni táboroztatásukat.

Kadarkúti Lakosok Ifjúsági Klubja

2005. szeptemberében alakult meg a KLIK, azaz a Kadarkúti Lakosok Ifjúsági Klubja, azzal a céllal, hogy összefogja, közösséggé kovácsolja a kadarkúti fiatalokat, és lehetőséget biztosítson a szabadidő tartalmas eltöltésére. A KLIK egyesületi formában működik, így bejegyzésre került a cégbíróságon, elnöke, alelnöke és titkára is van. Az elnöki tisztséget 2007. júliusáig Fekete Zsanett töltötte be, majd Végh Ildikó vette át a posztot. Az alelnök Nyers Balázs, a titkár pedig Bódis Brigittát követően, szintén 2007. júliusától Keserű Valéria.
2006. tavaszán ünnepélyes keretek között átadásra került a klubhelyiség, amely a Művelődési Ház egy korábban az iskola által használt tanterméből lett kialakítva. Ez a terem lett a KLIK törzshelye. Az átadó ünnepséget megtisztelte jelenlétével Göncz Kinga akkori ifjúsági miniszter, valamint Dr. Kolber István területfejlesztési miniszter is. A Kadarkúti Vállalkozók Szövetsége egy házimozi rendszert ajándékozott az ifjúsági klubnak, újabb lehetőséget teremtve ezáltal az aktív szabadidőtöltésre. A házimozi rendszer azóta is jó szolgálatot tesz a KLIK által vásárolt, "Düdü" névre keresztelt TV mellett. A klubhelyiség később egy csocsóasztallal bővült, amely már több házibajnokság főszereplőjeként bizonyította, hogy népszerű és fontos darabja a klubnak. Immáron egy számítógép is rendelkezésünkre áll, internet hozzáféréssel.
A fiatalság fontosnak tartja a közösségi életben való részvételt. A KLIK tagjai több alkalommal segédkeztek különböző rendezvények szervezésében és lebonyolításában. 2007. márciusában a citerások közreműködésével, az ifjúsági klub tartotta a március 15-i megemlékezést. 2007. májusában megrendezésre került az I. Kistérségi Ifjúsági Nap. A klub erőtől duzzadó fiai - sőt néhány jó erőben lévő lánya is - kivették részüket a strandröplabda pálya építéséből.
És hogy mivel telnek a hétköznapok?
Kedvenc kártyajátékunk, a SOLO segítségével tesszük próbára taktikai érzékünket, és a többiek türelmét, vagy az erős markú szkanderes fiúk vezetésével rögtönzött erőpróbákat tartunk. Szalonnát sütünk, activityt játszunk, csocsózunk, közösségépítő játékokkal erősítjük a csapatot, vagy csak egy jót beszélgetünk. Ha az időjárás is engedi, biciklire pattanunk és meg sem állunk Petörkéig. A vállalkozó szelleműek 2007. júniusában, egy 20 km-es éjszakai gyalogtúrán tehették próbára kitartásukat, és persze a lábaikat.
Ha esetleg kedvet kaptál volna ahhoz, hogy csatlakozz, vagy csak benézz hozzánk, akkor azt kedden, pénteken és szombaton 18 órától megteheted a Művelődési Házban, az e-magyarország pont melletti termünkben. Sok szeretettel várunk!

Kadarkúti Nagycsaládosok Egyesülete

Az egyesületet 2004. decemberében alapították a településen, illetve a környékén lakó három vagy több gyermeket nevelő családok.
Célja:
 • az élet tiszteletére való nevelés, a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése
 • a nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata
 • felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket a nagycsaládosok képviselnek
 • a nagycsaládosok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése
Az egyesület a fenti célokat önkormányzati, pályázati és egyéb támogatások segítségével igyekszik megvalósítani, kirándulásokat, ünnepségeket és egyéb rendezvényeket szervez, ahol a családok képviseltetik magukat.

Kadarkúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Az egyesületet 1892. január 24-én alapította Kohn Bernát főparancsnok és Müller Károly osztályparancsnok vezetésével a kadarkúti tűzvédelem ellátását vállaló férfiak.
A nagy múltú Kadarkúti Önkéntes Tűzoltó Egyesület azóta is működik, segítve a Tűzoltóság munkáját.

Kadarkúti Roma Egyesület

Az egyesület 1994. augusztus 26-án alakult.
Célja az érdekképviselet, Kadarkút kisebbségi és többségi társadalmi kapcsolatainak, valamint kulturális hagyományainak ápolása, a cigányság általános problémájának megoldása, továbbá a rászorultak segítése.
Az egyesületi munka során a városi önkormányzat, a különböző alapítványok a Magyarország Etnikai Kisebbségi Hivatal és az Országgyűlés támogatásával komoly szervezeti munka végzésére nyílik lehetőség. Az egyesület munkája során különböző pályázatok benyújtásával igyekszik a helyi kisebbség részére munkalehetőséget, megélhetést biztosítani, valamint a családok életkörülményeinek javítását a cigány gyermekek és családok kapcsolatainak ápolását segíteni.
Az elmúlt évek során különböző támogatásokat (földprogram, csirkeprogram, stb.) nyújtott cigány családok részére, mellyel próbálta csökkenteni megélhetési gondjaikat.
A Kadarkúti Roma Egyesület nagy hangsúlyt fektet a hagyományőrzésre, ennek keretében cigány hagyományőrző táborozásokat szervez, így a kultúra ápolása mellett üdülési lehetőséget biztosít azon gyermekek számára, akiknek családja saját erőből ezt megoldani nem tudja. Az egyesület különböző hagyományteremtő rendezvények szervezésében vesz részt.

Szabadidősport Egyesület

A Kadarkúti Szabadidősport Egyesület 2002-ben alakult, alapításakor kiemelt cél volt, hogy minél több sportolni, mozogni vágyó lakosnak biztosítson lehetőséget arra, hogy vagy versenyszerűen, vagy csak a mozgás öröméért sportolhassanak. Az egyesület működtetéséhez segítséget nyújt a Kadarkút Városi Önkormányzat, magánszemélyek, vállalkozások, akik biztosítják az anyagi hátteret a működéshez. Az egyesület pályázatok révén is igyekszik további támogatáshoz jutni. Az egyesület keretein belül női kézilanda szakosztályműködik
Az egyesület játékos versenyeket – különböző kupákat (pl.: Bakonyi Kupa, Téli Kupa, Országos Női Focitorna, Mikulás verseny szervezését és lebonyolítását vállalja, hogy minél több ember kapjon kedvet a sportloáshoz versenyszerűen, vagy játékos formában.

Kadarkúti Vállalkozók Egyesülete

Az egyesület 2005. július 1-től folyamatosan működik.
Az egyesület célkitűzései:
 • Kadarkút Város közigazgatási területén működő vállalkozók társadalmi, kulturális életének összefogása, szervezése
 • A szervezett keretek közötti kölcsönös segítségnyújtás, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése
 • A lakkosság széles rétegének kulturális, sport és szabadidősport rendezvények szervezése, az ezekhez történő hozzájutás biztosítása, az ilyen jellegű tevékenységek, rendezvények anyagi támogatása, szervezése. A lakosság kulturális, társadalmi, közéleti tevékenységének összehangolása, a lakosság szélesebb körű tájékoztatása
Az egyesület feladatai:
 •  Társadalmi, kulturális közélet szervezése, tevékeny részvétel
 •  Információs tájékoztatás közéleti eseményekről, vállalkozói tevékenységekről
 •  Szakmai segítségnyújtás az egyesület tagjai számára
 •  A lakosság széles rétegeinek számára kulturális programok szervezése, lebonyolítása
Az Egyesület önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet, politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független.
Aktív szereplője a helyi közéletnek, tagjaik életén túl a város lakosságának életét színesebbé, tartalmasabbá téve. Különböző rendezvényeket szervez, és támogat, mint például hátrányos helyzetű gyermekek táborozása, parlagfű-irtási akció, kirándulás, „falusi disznóvágás”, majális. Az Egyesület 2005-től folyamatosan adja ki a havonta megjelenő Kadarkúti Krónika című folyóiratot, melyen keresztül bemutatja a Kadarkúton és környékén élő emberek életét, örömeit és gondjait. A lapban helyet kapnak az élettörténeti cikkek, fontosabb kulturális, sport-, társadalmi eseményekről szóló tudósítások, vállalkozói és lakossági apróhirdetések. A Kadarkúti Krónika Kadarkút, Gige, Rinyakovácsi, Csököly, Mike, Hencse, Hedrehely, Visnye, Kőkút, Gyöngyöspuszta, Bárdudvarnok, Kiskorpád, Lad, Homokszentgyörgy településeken jelenik meg.

Gyermekeink a Jövő Alapítvány

1992 óta működik a Jálics Ernő Általános Iskola mellett: a "Gyermekeink a jövő" alapítvány Célja: Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki berendezések, taneszközök beszerzése a felzárkóztatás és tehetséggondozás érdekében, nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése, tanulmányi és egyéb versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, kulturális, szabadidős programok támogatása
Vissza
Utolsó módosítás: 2024. 06. 21. 10:04

A sütik olyan kis szöveges fájlok, melyeket a weboldalak felhasználhatnak arra, hogy még hatékonyabb felhasználói élményt nyújtsanak. A jogszabályok értelmében csak az oldal működéséhez teljesen nélkülözhetetlen sütiket tárolhatjuk az Ön böngészőjében, minden egyéb más süti használatához az Ön engedélyére van szükség.

A "Minden süti engedélyezése" gombra kattintva érhető el a legjobb felhasználói élmény, valamint a további füleken egyesével is engedélyezheti a különböző célú sütiket.

Az Adatvédelem oldalon megtalál minden információt arról, hogyan léphet velünk kapcsolatba, illetve hogyan dolgozzuk fel a személyes adatokat, valamint módosíthatja az adatvédelmi beállításokat is.

Ezen sütik nélkül az oldalunk nem tudja a legjobb élményt nyújtani, bizonyos funkciók működése akadályozva lenne.

A szabályzat elfogadásával ezen sütik engedélyezésre kerülnek.

Név Szolgáltató Cél Érvényesség
PHPSESSIDkadarkut.huMunkamenet-azonosító, a látogató böngészési állapotát rögzíti az oldalbetöltések között.Munkamenet vége
cookieConsentkadarkut.huA látogató sütikkel kapcsolatos beállításait tárolja.1 év
Fel